Shopping Cart
Goudprijs: € 47,971.34 Zilverprijs: € 614.75
Hoge klantenwaardering via  Trustedshops
Telefonisch bereikbaar (ma - vr 09:00 - 17:00) - 010 79884 41

Goud en bitcoin: 8 eye-opening verschillen en overeenkomsten

Goud is de absolute meetgraad voor bitcoin, omdat ze allebei een eindige hoeveelheid bezitten. Dit in tegenstelling tot fiatgeld. Daarom word bitcoin vaak vergeleken met goud.

Goud was millennia lang de ultieme vorm van geld geweest. In de jaren 70 heeft men de goudstandaard los gelaten, daarna hebben we vier decennia lang een fiatgeld systeem gehad. Bitcoin is meer van de afgelopen tien jaar.

Het fiatgeld systeem zoals we dat vandaag kennen de heeft nogal wat nadelen, met al die kwantitatieve versoepelingen waardoor de economie overstroomd raakt met fiatgeld, rijst de vraag: kan dit fiatgeld systeem overleven oftewel is het tijdperk voor goud en bitcoin aangebroken.

In hoeverre kan goud of bitcoin de stok overnemen in een mogelijk post fiatgeld tijdperk, om deze vraag te beantwoorden moeten we de verschillen en overeenkomsten van goud en bitcoin op een rij zetten. Zo krijgen we een beter perspectief.

Overeenkomsten tussen goud en bitcoin

Een van de overeenkomsten tussen goud een bitcoin, is dat de hoeveelheid goud en bitcoin begrensd zijn in tegenstelling tot fiatgeld, dat tot in het oneindige geprint kan worden.

De wiskundige algoritme van bitcoin eist dat er alleen een maximum van 21 miljoen bitcoins mogelijk is, dat aantal kan nooit overschreden worden. Voor goudwinning geldt dat er maar 2500 ton goud per jaar gemijnd kan worden. Door de gelimiteerde hoeveelheid van goud en bitcoins, zijn ze inflatie bestendig. Waardoor het probleem van inflatie, wat inherent is aan een monetaire systeem van fiatgeld, opgelost kan worden.

Voor zowel goud als bitcoin geldt dat ze geen centrale entiteit hebben die toezicht of eigenaarschap uitoefent, zoals centrale banken dat wel  doen bij fiatgeld. Hierdoor zijn goud en bitcoin gedecentraliseerd, ingeval van goud betekent het dat niemand de hoeveelheid van goud kan manipuleren. Voor bitcoin betekent het dat  er een open source software  zich bevindt op een netwerk waar iedereen transacties kan doen, niemand beheert of manipuleert dit netwerk.  Een mogelijke aanval op  gedecentraliseerde valuta’s zoals goud en bitcoin, zal naar alle waarschijnlijkheid resulteren in het nadeel van de aanvaller zelf. Fiatgeld is gecentraliseerd en wordt gemanipuleerd door centrale banken.

Anonimiteit en privacy komen tegenwoordig steeds onder druk te staan, zie bitcoin biedt  juist dat felbegeerde anonimiteit. Nadeel is wel dat er ook louche transacties uitgevoerd kunnen worden, maar de andere kant van de medaille is ook waar. Denk aan mensen die gebukt gaan onder een dictatoriale regime waar alles gecontroleerd wordt, bitcoin voor transacties biedt hierin een oplossing. Hetzelfde geldt ook voor goud, goud als valuta kan buiten het financiële systeem om uitgewisseld worden. Denk aan de gastransactie tussen Turkije en Iran tijdens het embargo.

Zowel goud als bitcoin moeten gemijnd worden. Voor goud betekent dit dat er machines, research, arbeid en tijd aan te pas komen. Bitcoin wordt ook min of meer gemijnd, maar dit gebeurt middels de rekenkracht van de computers om bepaalde wiskundige problemen op te lossen om nieuwe bitcoins te mijnen. Terwijl fiatgeld gewoon digitaal op aanwijzing van de centrale bank tot stand wordt gebracht, vaak komt er niet eens papier aan te pas.

Verschillen tussen goud en bitcoin

Waardebepaling van een goed is subjectief, strikt theoretisch genomen zijn er geen goederen die een intrinsieke waarde hebben. Daarom gaat men veelal vanuit wanneer een goed een industriële toepassing heeft, dan bezit het intrinsieke waarde. Goud voldoet aan deze definitie, aangezien goud verwerkt wordt in sieraden en bepaalde elektronische apparatuur.  Bitcoin heeft geen industriële toepassingen, daarom bezit het geen intrinsieke waarde.

Bitcoin kan afgerond worden tot acht decimalen achter de komma, satoshi’s genaamd, en er is mogelijkheid in de code van bitcoin om het aantal decimalen achter de komma op te schroeven.  Door deze deelbaarheid van bitcoin kan iedere hoeveelheid bitcoin makkelijk verzonden of ontvangen worden, waardoor het prima dient als valuta. Bij goud is dat minder.

Goud heeft een historie van 5000 jaar als reserve valuta van de wereld, daarnaast blijft goud zijn waarde behouden ongeacht de economische omstandigheden van de wereld. Bitcoin daarentegen is relatief nieuw, heeft niet zo’n lange historie. Daarnaast komt er internetverbinding aan te pas om daadwerkelijk transacties aan te gaan met bitcoin. Dit maakt bitcoin een minder goed belegging, zoals goud dat wel is, dat bijvoorbeeld aangehouden wordt als appeltje voor de dorst om door te geven aan toekomstige generaties. Er bestaat natuurlijk ook een kans dat de blockchain van bitcoin overtroffen wordt door een betere technologie in de toekomst. Kortom er zijn teveel onzekerheden rondom bitcoin in tegenstelling tot goud.

Goud en bitcoin: 8 eye-opening verschillen en overeenkomsten

Het grootste voordeel van bitcoin is dat het zich prima leent als valuta/ruilmiddel, daarnaast kan bitcoin verzonden worden of ontvangen zonder tussenkomst van een bank. Dat is een grote voordeel voor regio’s waar men geen bankrekening heeft, zoals in bepaalde derde wereldlanden nogal het geval is. Transacties met goud zijn minder gebruiksvriendelijk.

Conclusie

Na de bovenstaande vergelijking is het makkelijk in te zien, waarom goudbeleggers makkelijker bitcoin accepteren. Zowel goud als bitcoin bieden een veilige haven tijdens een economische tumult en voor diegenen die niet geloven in de huidige monetaire economie en heerschappij van de centrale banken. Toch is er een wezenlijk verschil tussen goud en bitcoin, goud leent zich goed voor waardebehoud door de jaren heen en bitcoin heeft meer een functie als valuta/ruilmiddel. Kortom een combinatie van bitcoin en goud is een goede kandidaat om fiatgeld te vervangen in de wereldhandel en economie in het algemeen.

Kopen met vertrouwen

Verzekerde verzending

Veilige verzending

Gratis verzending vanaf € 5000

Authentieke producten

100% authentieke producten

Zeer tevreden klanten

Lees de ervaringen van onze klanten